PONOR – 1. 2. 2022 v 15.00 hod. VŠPJ

Otužování působí blahodárně nejen na tělo, ale i na duši.

Své o tom ví nizozemská potápěčka Kiki, které ponor do
studených vod přinesl vysvobození z traumat minulosti a
ukázal cestu k vědomějšímu prožívání.

|POLYFiK 1 – PONOR

Nays Baghai
Austrálie | 2020

V úterý 1. února v 15.00 hod. zasedací místnost vedle historické auly Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16.
Po filmu se můžete těšit na besedu s Mgr. Petrem Ryškou,
předsedou Českého svazu plaveckých sportů a nadšeným otužilcem.

Více informací naleznete zde.